Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Дата на публикуване 24-06-2021
Дата на съгласуване 14-09-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 120 100000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 55 100000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10 120000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 67000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 190000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 9000000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 300000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 642000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 3151900
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 1750000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 150000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 75000
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1300000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 110000
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 453000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 500000
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 850000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 348000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 2373400
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 30000
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 930000
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 200000
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 60000
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1650000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да