Статус Отказ да се съгласува по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Долни чифлик
Дата на публикуване 12-08-2022
Дата на съгласуване 01-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не