Статус Отказ да се съгласува по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Попово
Дата на публикуване 12-08-2022
Дата на съгласуване 21-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 18 15000
2024 / Прогнози 18 15000
2025 / Прогнози 3 15000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 21540
2024 / Прогнози 3 21540
2025 / Прогнози 3 21540
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1969
2024 / Прогнози 3 1969
2025 / Прогнози 3 1969
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 31100
2024 / Прогнози 4 31000
2025 / Прогнози 4 31100
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 11856
2024 / Прогнози 2 11856
2025 / Прогнози 2 11856
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3319
2024 / Прогнози 2 3319
2025 / Прогнози 2 3319
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 444
2024 / Прогнози 20 444
2025 / Прогнози 20 454
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2160
2024 / Прогнози 1 2160
2025 / Прогнози 1 2160
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 800
2024 / Прогнози 3 1000
2025 / Прогнози 3 1100
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 35 1500
2024 / Прогнози 35 1500
2025 / Прогнози 35 1500
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 1000
2024 / Прогнози 25 1200
2025 / Прогнози 20 1200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не