Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Свищов
Дата на публикуване 19-08-2022
Дата на съгласуване 18-08-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 13200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 300
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 300
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 280 28500
2022 / Отчет за първо тримесечие 28 4645
2022 / Отчет за второ тримесечие 27 4478
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 9123
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 5500
2022 / Отчет за първо тримесечие 19 340
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 178
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 518
30211400-5 Компютърни конфигурации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 60 27000
2022 / Отчет за първо тримесечие 8 7176
2022 / Отчет за второ тримесечие 8 7180
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 14356
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 6500
2022 / Отчет за първо тримесечие 28 1730
2022 / Отчет за второ тримесечие 17 1051
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2781
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1400 151000
2022 / Отчет за първо тримесечие 252 30452
2022 / Отчет за второ тримесечие 251 30330
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 60782
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 21 9000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48823000-3 Файлови сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 50 6000
2022 / Отчет за първо тримесечие 16 1537
2022 / Отчет за второ тримесечие 16 1537
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3074
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 120 48000
2022 / Отчет за първо тримесечие 54 24432
2022 / Отчет за второ тримесечие 53 22853
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 47285
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 250 34000
2022 / Отчет за първо тримесечие 62 11191
2022 / Отчет за второ тримесечие 62 11190
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 22381
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 20 8000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 5760
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 5760
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 5760
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: