Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Златарица
Дата на публикуване 22-08-2022
Дата на съгласуване 10-08-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3456
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1440
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1728
2021 / Годишен отчет 1 3168
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 71
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 268
2021 / Годишен отчет 5 339
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 100
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 100
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 642
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 45
2021 / Годишен отчет 2 687
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 2000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 2800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 2551
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 3 2551
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 70 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 32 1229
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 34 1051
2021 / Годишен отчет 66 2280
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 22 750
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 16 461
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 173
2021 / Годишен отчет 22 634
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5748
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2874
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2695
2021 / Годишен отчет 0 5569
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 825
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 825
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 24 341
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 156
2021 / Годишен отчет 29 497
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 40 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 535
2021 / Годишен отчет 0 535
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 650
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 650
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 650
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 648
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1152
2021 / Годишен отчет 1 1800
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 600
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1338
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 1338
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1415
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 1415
4830000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертане, обработка на изображение, планиране и повишаване на ефективността 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2564
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: