Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Дата на публикуване 29-08-2022
Дата на съгласуване 15-08-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 13254
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 70000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 9950
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 9950
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 9950
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 167 118500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 9840
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 9840
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 538 12900
2022 / Отчет за първо тримесечие 538 154
2022 / Отчет за второ тримесечие 20 480
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 634
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 2016
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 168
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 168
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 224736
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 56184
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 56184
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 112368
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 116 1692000
2022 / Отчет за първо тримесечие 116 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 2994672
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 74268
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 646668
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 720936
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1805 2824600
2022 / Отчет за първо тримесечие 80 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1723 2164045
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2164045
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 160 316000
2022 / Отчет за първо тримесечие 18 35208
2022 / Отчет за второ тримесечие 142 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 35208
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 581 156000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 70
2022 / Отчет за второ тримесечие 6 1189
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1259
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 6 16632
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 16632
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 77 900000
2022 / Отчет за първо тримесечие 77 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32540000-0 Телефонна централа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 30 85192
2022 / Отчет за първо тримесечие 30 20880
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 20880
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 41760
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 84000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 20700
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 20700
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 41400
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 252286
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1620
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2458
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4078
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1886 310000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 48600
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 48600
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 97200
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 840000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 230400
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 230400
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 30 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 30 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1440000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 425 11954
2022 / Отчет за първо тримесечие 425 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 11954
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 11954
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 179400
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 14952
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 59808
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 74760
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 940 13721
2022 / Отчет за първо тримесечие 940 4324
2022 / Отчет за второ тримесечие 940 3210
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7534
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 130 278000
2022 / Отчет за първо тримесечие 130 50860
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 60468
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 111328
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 85649
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 19724
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 19724
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 39448
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 80562
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 19029
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 19029
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 38058
Допълнителни данни: