Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Русе
Дата на публикуване 29-08-2022
Дата на съгласуване 26-08-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125110-5 Тонер за лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 50 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 45422
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 6255
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 6255
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 393 11110
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 148 1811
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1811
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2832
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 385
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 385
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 237370
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 102985
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 102985
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: