Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на туризма
Дата на публикуване 26-02-2021
Дата на съгласуване 26-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 2000
2023 / Прогнози 5 2000
2024 / Прогнози 5 2000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 5000
2023 / Прогнози 100 5000
2024 / Прогнози 100 5000
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 25000
2023 / Прогнози 1 25000
2024 / Прогнози 1 25000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 300000
2023 / Прогнози 20 250000
2024 / Прогнози 20 250000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
2023 / Прогнози 1 100000
2024 / Прогнози 1 100000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
48770000-6 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение, за компресиране на файлове и за отпечатване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 32000
2023 / Прогнози 1 32000
2024 / Прогнози 1 32000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 70 2000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
030234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 1000
2023 / Прогнози 30 1000
2024 / Прогнози 30 1000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 19 15000
2023 / Прогнози 23 18000
2024 / Прогнози 23 18000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 8000
2023 / Прогнози 40 8000
2024 / Прогнози 40 8000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 8000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 40000
2023 / Прогнози 20 40000
2024 / Прогнози 20 40000
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 6000
2023 / Прогнози 5 7000
2024 / Прогнози 5 7000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 12000
2023 / Прогнози 6 12000
2024 / Прогнози 6 12000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 800 30000
2023 / Прогнози 800 30000
2024 / Прогнози 800 30000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да