Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за защита на конкуренцията
Дата на публикуване 05-09-2022
Дата на съгласуване 05-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 250
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 249
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 249
Допълнителни данни: