Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за защита на конкуренцията
Дата на публикуване 05-09-2022
Дата на съгласуване 05-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 250
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 249
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 249
35125300-2 Охранителни видеокамери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 330
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 321
2021 / Годишен отчет 0 321
30234600-4 Флашпамети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 71 5010
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 71 5008
2021 / Годишен отчет 0 5008
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 22485
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 14 22475
2021 / Годишен отчет 0 22475
32423000-4 Мрежови хъбове 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 3560
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 3557
2021 / Годишен отчет 0 3557
35121700-5 Алармени системи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1195
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1191
2021 / Годишен отчет 0 1191
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 360
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 352
2021 / Годишен отчет 0 352
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3471
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3470
2021 / Годишен отчет 0 3470
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 19 917
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 96
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 576
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 245
2021 / Годишен отчет 0 917
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5557
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 5557
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5557
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 15515
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 146
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 15364
2021 / Годишен отчет 0 15510
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 8680
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 8676
2021 / Годишен отчет 0 8676
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 30000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 14880
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 14880
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1100000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 341760
2021 / Годишен отчет 0 341760
50313200-4 Услуги по поддържане на фотокопирни апарати 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 27260
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 27257
2021 / Годишен отчет 0 27257
50232200-2 Услуги по поддържане на съоръжения за сигнализация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2710
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2710
2021 / Годишен отчет 0 2710
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 42000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 8280
2021 / Годишен отчет 0 8280
Допълнителни данни: