Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Девин
Дата на публикуване 12-09-2022
Дата на съгласуване 31-08-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 10168
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 2788
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7180
2021 / Годишен отчет 0 9968
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1504
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 500
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2880
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 2880
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2880
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 6500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 346
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 346
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 832
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 452
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 200
2021 / Годишен отчет 0 652
Допълнителни данни: