Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Крумовград
Дата на публикуване 13-09-2022
Дата на съгласуване 15-08-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: