Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 08-03-2021
Дата на съгласуване 05-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 142 152170
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 100 101858
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 117 128279
2020 / Годишен отчет 0 230137
30213100-6. Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 98752
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 50145
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 412 3315069
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 410 3214014
2020 / Годишен отчет 0 3214014
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 306694
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 31 93844
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 93844
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3564
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3564
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 121437
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 11596
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 11604
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 36012
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 40576
2020 / Годишен отчет 0 99788
72222100-8 Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 186000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 186000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 186000
Допълнителни данни: