Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Драгоман
Дата на публикуване 13-09-2022
Дата на съгласуване 13-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3050
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1392
2021 / Годишен отчет 2 1392
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 829
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 829
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 69 3549
2021 / Отчет за първо тримесечие 10 390
2021 / Отчет за второ тримесечие 18 800
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 25 988
2021 / Годишен отчет 53 2178
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 821
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 684
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 16
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 32
2021 / Годишен отчет 1 732
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 8420
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2087
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 2048
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4055
2021 / Годишен отчет 1 8190
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 37486
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 9242
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 8405
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 19111
2021 / Годишен отчет 1 36758
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 611
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 127
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 114
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 9 242
2021 / Годишен отчет 12 483
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 64
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 64
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 300
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 70
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 70
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 93
2021 / Годишен отчет 9 233
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 20400
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 5100
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5100
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 10200
2021 / Годишен отчет 1 20400
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 4776
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 1423
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 1460
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1893
2021 / Годишен отчет 4 4776
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 871
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 816
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 55
2021 / Годишен отчет 2 871
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 2392
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 1879
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 513
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 4 2392
30231100-8 Компютърни терминали 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 1534
2021 / Годишен отчет 4 1534
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 250
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 37
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 165
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 8 202
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 352 673
2021 / Отчет за първо тримесечие 210 366
2021 / Отчет за второ тримесечие 89 179
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 20
2021 / Годишен отчет 300 565
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 276
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 256
2021 / Годишен отчет 2 532
Допълнителни данни: