Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Хасково
Дата на публикуване 14-09-2022
Дата на съгласуване 14-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 54 23000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 53 17640
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 17640
Допълнителни данни: