Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Белослав
Дата на публикуване 14-09-2022
Дата на съгласуване 14-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 1802
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 216 15360
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 35 1822
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 7728
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 6000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 18 9100
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 11500
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 40 1400
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 9500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 3200
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 6000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 64 2380
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1954
48612000-1 Системи за управление на база данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 7914
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не