Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 15-09-2022
Дата на съгласуване 15-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 390000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 357450
79820000-8 Аутсорс на печата и копирането 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 951 1440000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11050 121000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 5200
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 70000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 521350
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 216700
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 91440
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 2790
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 136816 3454000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 48400
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 33 77088700
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 12641100
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 464920
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 144900
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3300 266430
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 100 36000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 710000
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2398420
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 170200
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 82200
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 1104400
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 35 60000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3760 432000
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 816000
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 70 130000
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1991800
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 78000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3800000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30000
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 65000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 420000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 160000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 228 281000
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4157000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 257000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 180000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 300 450000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1800 37700
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 11800
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 985800
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 46000
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1425700
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 9300
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 207300
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4770300
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 32000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 514100
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 140 35800
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
80510000-2 Услуги по специализирано обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 70700
42961100-1 Система за контрол на достъп 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 13200
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4300
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1056000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да