Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Дата на публикуване 16-09-2022
Дата на съгласуване 15-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48825000-7 Уебсървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 56 104000
72512000-7 Услуги по управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 84000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 996000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 2579620
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 15800
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 25800
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 63300
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 60800
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 19100
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 95800
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 162000
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 110000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 42000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 33000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7400
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 20000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 124000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2200
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 64700
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 100 5000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 17500
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1500 24000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 559600
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 150 20000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 99000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да