Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на икономиката и индустрията
Дата на публикуване 19-09-2022
Дата на съгласуване 16-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 8910
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 17700
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 7000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 68 116500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 149 177000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 70 22000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 41 44500
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 0
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 95900
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 37 8000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 75 242930
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 502356
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 39 112700
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 15500
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 717 32800
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30110
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1680000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 370 22000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 22 7500
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 590 72000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 153 42500
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 20600
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 44 23000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 600
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 294
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 29060
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 700
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 35800
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 307000
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1000
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 1000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 8000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 22728
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 14112
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 9000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 5000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 120000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1800
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни: