Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Гулянци
Дата на публикуване 19-09-2022
Дата на съгласуване 16-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 25 40660
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 26 32720
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 24 2190
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 408 20620
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 4000
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 182 4880
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 5100
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 1600
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 46 11150
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 70 6600
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 11500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 11000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1400
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 2750
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 2340
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 1350
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 1250
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 700
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 900
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 1900
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1500
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 4000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 500
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 1000
72410000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 650
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не