Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Белослав
Дата на публикуване 19-09-2022
Дата на съгласуване 19-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 100 4900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 38 1577
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1577
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 5000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 2014
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2014
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 83 4122
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 11 1174
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1174
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 30 40900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 17 21694
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 21694
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1932
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1932
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1932
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 14 5590
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 2106
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2106
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 14500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 5184
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 5184
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 29 15985
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1656
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1656
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 11 25000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 15 10753
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10753
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 40 2382
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 87
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 87
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 11 5350
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 1656
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1656
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 360 26300
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 166 9733
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 9733
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 4274
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 737
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 737
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 1892
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1892
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 945
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 943
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 943
Допълнителни данни: