Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Сърница
Дата на публикуване 23-09-2022
Дата на съгласуване 23-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 2510
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 22 1600
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 5700
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 6864
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 950
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 1025
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 4974
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 2000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1250
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1000
3021310-6 преносим компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 5000
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5300
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 8000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не