Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бургас
Дата на публикуване 23-09-2022
Дата на съгласуване 23-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 39 186380
2024 / Прогнози 39 207000
2025 / Прогнози 40 207300
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 17 61530
2024 / Прогнози 17 61640
2025 / Прогнози 17 61940
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1543 201550
2024 / Прогнози 1543 201850
2025 / Прогнози 1545 202100
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 390
2024 / Прогнози 4 390
2025 / Прогнози 4 450
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 88 1320
2024 / Прогнози 104 1590
2025 / Прогнози 84 1590
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 5000
2024 / Прогнози 30 5000
2025 / Прогнози 30 5000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 96000
2024 / Прогнози 1 32000
2025 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 12000
2024 / Прогнози 10 12000
2025 / Прогнози 50 60000
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 3000
2024 / Прогнози 4 3000
2025 / Прогнози 4 3000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 55 22000
2024 / Прогнози 10 8000
2025 / Прогнози 10 8000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 100000
2024 / Прогнози 10 120000
2025 / Прогнози 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 9000
2024 / Прогнози 1 9000
2025 / Прогнози 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 170000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 5000
2024 / Прогнози 20 5000
2025 / Прогнози 20 5000
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 400 18000
2024 / Прогнози 380 18000
2025 / Прогнози 380 18000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 60 25000
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 35000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 3 10000
Допълнителни данни: