Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Кубрат
Дата на публикуване 21-11-2022
Дата на съгласуване 10-08-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 4112
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 3440
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3440
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 864
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 864
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 864
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 11000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1500
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1500
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 19697
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 4637
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4637
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3168
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 792
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 792
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1584
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 6000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1500
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1500
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3000
48326100-0 Система за цифрова картография 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 360
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48771000-3 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 5500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48442000-8 Софтуерни пакети за финансови системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 1260
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 1260
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1260
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 2400
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 600
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 600
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1200
Допълнителни данни: