Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Иваново
Дата на публикуване 23-11-2022
Дата на съгласуване 23-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 2500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1200
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 900
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2400
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не