Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на младежта и спорта
Дата на публикуване 27-09-2022
Дата на съгласуване 25-08-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 691 76900
2022 / Отчет за първо тримесечие 58 2449
2022 / Отчет за второ тримесечие 46 4062
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 6511
Допълнителни данни: