Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 27-09-2022
Дата на съгласуване 15-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2992 410910
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 105 164700
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 269300
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 81 173200
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 47 65100
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 80 34500
30236200-4 Оборудване за обработка на данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4250000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 32 8700
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 201 21780
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 34500
32510000-1 Система за безжична телекомуникация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30000
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 70000
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 203 16200
48217000-2 Софтуерни пакети за обработка на трансакции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 5000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 660000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 38 229364
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 34 125555
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 209900
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 29 86930
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 112368
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 12500
48625000-5 Операционни системи за отворени компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 19500
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 503 72600
48770000-6 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение, за компресиране на файлове и за отпечатване 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 250
48811000-6 Система за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 35000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 114200
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 28500
64216120-0 Услуги на електронната поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 35300
64224000-2 Телеконферентни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 13000
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 280000
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 8136000
72212211-1 Услуги по разработване на софтуер за свързване на платформи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 14400
72212218-0 Услуги по разработване на софтуер за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7200
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 63 241026
72264000-3 Услуги по възпроизвеждане на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 21600
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 109450
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 18 222830
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 23600
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 17 47440
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 1290
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 21000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 29600
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 38900
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1043 34627
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 4150
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 800
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1700
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 101 62110
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 17640
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 1600
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 140
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 81 131000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 131 8950
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 10500
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 32600
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 17 50870
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 9700
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 291 13100
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 4200
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 59930
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 54900
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 60730
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 3413000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 10000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 124 27600
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1400
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1400
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 6500
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 47700
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 3000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4000
72222300-0 Услуги, свързани с информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 23000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 7000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 350
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 5000
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2960
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2500
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 60000
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3500
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 800
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2300
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3100
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 26200
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1200
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1300
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 800
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 300
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 500
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да