Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Стражица
Дата на публикуване 29-09-2022
Дата на съгласуване 29-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 38700
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 18797
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 16 5000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 440 20945
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 24 1670
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 65 9500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2120
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 720
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 14300
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 5500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 2500
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 300
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не