Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 04-10-2022
Дата на съгласуване 05-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: