Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бяла Слатина
Дата на публикуване 10-10-2022
Дата на съгласуване 06-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1551
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1551
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1551
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 574
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 626
2021 / Годишен отчет 0 1200
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3103
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1897
2021 / Годишен отчет 0 5000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1573
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 27
2021 / Годишен отчет 0 1600
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 3450
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2550
2021 / Годишен отчет 0 6000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 100 8000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 66 5380
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 34 2620
2021 / Годишен отчет 0 8000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 490
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 1510
2021 / Годишен отчет 0 2000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 11200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 8210
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 2990
2021 / Годишен отчет 0 11200
Допълнителни данни: