Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на младежта и спорта
Дата на публикуване 10-03-2021
Дата на съгласуване 02-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 73 23800
2023 / Прогнози 79 20200
2024 / Прогнози 80 20100
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 4000
2023 / Прогнози 2 4500
2024 / Прогнози 2 5000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 29 125400
2023 / Прогнози 29 128700
2024 / Прогнози 30 130200
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 73 6246
2023 / Прогнози 71 6948
2024 / Прогнози 73 6948
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 37200
2023 / Прогнози 40 37600
2024 / Прогнози 40 37700
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 87 12040
2023 / Прогнози 87 12100
2024 / Прогнози 87 12100
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 697 65400
2023 / Прогнози 725 66800
2024 / Прогнози 925 66800
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 42 24349
2023 / Прогнози 53 27109
2024 / Прогнози 53 27049
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 75 139900
2023 / Прогнози 64 144900
2024 / Прогнози 53 146900
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 5000
2023 / Прогнози 2 5000
2024 / Прогнози 2 5000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 33 8700
2023 / Прогнози 38 8950
2024 / Прогнози 37 8950
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 800
2023 / Прогнози 6 800
2024 / Прогнози 6 800
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 25 8350
2023 / Прогнози 18 7750
2024 / Прогнози 17 7850
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 42 11150
2023 / Прогнози 52 12150
2024 / Прогнози 55 12250
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 500
2023 / Прогнози 2 600
2024 / Прогнози 2 700
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 329 4700
2023 / Прогнози 335 4800
2024 / Прогнози 334 5100
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 3100
2023 / Прогнози 8 7300
2024 / Прогнози 14 7300
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1660
2023 / Прогнози 1 1700
2024 / Прогнози 1 1700
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 320
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 28 8600
2023 / Прогнози 28 8600
2024 / Прогнози 28 8600
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 70
2023 / Прогнози 2 76
2024 / Прогнози 2 76
72253000-3 Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 2770
2023 / Прогнози 4 2782
2024 / Прогнози 4 2782
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 150
2023 / Прогнози 2 150
2024 / Прогнози 3 150
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 1200
2024 / Прогнози 1 1200
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 3 1500
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3000
2023 / Прогнози 2 3100
2024 / Прогнози 2 3000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 14 5160
2023 / Прогнози 13 5160
2024 / Прогнози 13 7200
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1200
2023 / Прогнози 2 1500
2024 / Прогнози 1 1500
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 9100
2023 / Прогнози 11 9300
2024 / Прогнози 11 10400
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 2800
2023 / Прогнози 50 2800
2024 / Прогнози 50 2800
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 1400
2023 / Прогнози 10 1400
2024 / Прогнози 10 1400
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 400
2023 / Прогнози 4 400
2024 / Прогнози 4 400
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 21000
2023 / Прогнози 1 22000
2024 / Прогнози 1 22000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 25000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 25000
2023 / Прогнози 5 25000
2024 / Прогнози 5 25000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 30000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 3000
2023 / Прогнози 30 3000
2024 / Прогнози 30 3000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 2 96000
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 30000
2023 / Прогнози 30 30000
2024 / Прогнози 30 30000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не