Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Чирпан
Дата на публикуване 10-10-2022
Дата на съгласуване 10-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 22 27860
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 3394
2021 / Отчет за второ тримесечие 19 15854
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 8612
2021 / Годишен отчет 0 27860
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 7905
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 2080
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5820
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7900
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 18000
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 18000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 5162
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 5162
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5162
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 25 15170
2021 / Отчет за първо тримесечие 25 15170
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 15170
Допълнителни данни: