Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Аксаково
Дата на публикуване 11-10-2022
Дата на съгласуване 11-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1048 27200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 290 8994
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8994
Допълнителни данни: