Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Свищов
Дата на публикуване 11-10-2022
Дата на съгласуване 10-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 15000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 8000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 250 34000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 120 48000
48823000-3 Файлови сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 6000
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 9000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1400 151000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6500
30211400-5 Компютърни конфигурации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 60 27000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 300 28500
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 7700
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 13200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да