Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Асеновград
Дата на публикуване 11-03-2021
Дата на съгласуване 11-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 235 10800
2023 / Прогнози 241 10800
2024 / Прогнози 237 10600
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 5500
2023 / Прогнози 10 6400
2024 / Прогнози 8 6700
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 2200
2023 / Прогнози 2 1300
2024 / Прогнози 2 1500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 28 7400
2023 / Прогнози 36 10150
2024 / Прогнози 36 9650
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 84 3100
2023 / Прогнози 87 3800
2024 / Прогнози 98 4100
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 4900
2023 / Прогнози 9 4600
2024 / Прогнози 9 4700
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 19400
2023 / Прогнози 10 19600
2024 / Прогнози 10 19600
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 28600
2023 / Прогнози 8 30800
2024 / Прогнози 8 30600
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 2250
2023 / Прогнози 9 2350
2024 / Прогнози 9 2350
30125110-5 Тонер за лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 43 37500
2023 / Прогнози 43 37500
2024 / Прогнози 43 37650
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 78 6708
2023 / Прогнози 77 6658
2024 / Прогнози 77 6658
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1500
2023 / Прогнози 2 1500
2024 / Прогнози 2 1500
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 223 850
2023 / Прогнози 223 1350
2024 / Прогнози 323 1350
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 500
2023 / Прогнози 8 500
2024 / Прогнози 8 500
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 1500
2023 / Прогнози 15 2000
2024 / Прогнози 15 2000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7000
2023 / Прогнози 1 8000
2024 / Прогнози 1 8000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 33000
2023 / Прогнози 1 35000
2024 / Прогнози 1 35000
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 400
2023 / Прогнози 3 500
2024 / Прогнози 3 500
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 2500
2023 / Прогнози 6 3000
2024 / Прогнози 8 3000
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
2023 / Прогнози 3 3000
2024 / Прогнози 3 3000
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1400
2023 / Прогнози 2 1400
2024 / Прогнози 2 1400
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 2 300
2024 / Прогнози 1 200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не