Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на съгласуване 19-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 32 53032
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 120400
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 1073515
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 595261
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8273 197200
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3700
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 18 1265400
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 30000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 48000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 132100
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 46 463840
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 22 171360
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 24 394900
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 81 164000
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 183 365000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 148 209800
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 44700
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 748000
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7200
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 900
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 153 115300
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 33200
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 286000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 38 70000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 5000
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 54 1789495
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 5500
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 32 16200
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 22300
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8500 289100
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 39000
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 36000
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 37600
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 12400
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 120000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 118900
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 110000
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 76800
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 26000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 61300
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 269000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 29 173000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 24 11600
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 7100
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 3000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 1300
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 27 5500
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 52 6500
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 500
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 30500
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 1000
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2400
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 4600
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1000
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 90000
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 72 216000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 721400
72212311-2 Услуги по разработване на софтуер за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 35000
72223000-4 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 70000
72700000-7 Услуги, свързани с компютърни мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
50334400-9 Услуги по поддържане на комуникационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30000
48500000-3 Софтуерни пакети за комуникация и мултимедия 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 3000
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 60500
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 130000
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 19841500
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 39000
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 115200
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 296700
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 545000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 145525
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 8119570
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 140000
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 280000
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 312000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 16000
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 35000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 29600
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 15000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 34000
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1042624
32427000-2 Мрежова система 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1720127
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 100000
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3600
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 5000
32413100-2 Рутери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3500
32323000-3 Видеомонитори 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да