Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на околната среда и водите
Дата на публикуване 21-10-2022
Дата на съгласуване 20-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 69 94600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 20 43843
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 3000
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 46843
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 22 36569
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 10260
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10260
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 86 644560
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 25 46962
2022 / Отчет за първо тримесечие 9 4415
2022 / Отчет за второ тримесечие 6 4798
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 8498
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 17711
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 446 10245
2022 / Отчет за първо тримесечие 117 2452
2022 / Отчет за второ тримесечие 76 2190
2022 / Отчет за трето тримесечие 10 290
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4932
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 132 24230
2022 / Отчет за първо тримесечие 37 3980
2022 / Отчет за второ тримесечие 49 4226
2022 / Отчет за трето тримесечие 40 862
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 9068
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 63 580959
2022 / Отчет за първо тримесечие 12 8790
2022 / Отчет за второ тримесечие 16 126114
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 71108
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 206012
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 13 970
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 190
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 142
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 154
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 486
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 159 171695
2022 / Отчет за първо тримесечие 44 18204
2022 / Отчет за второ тримесечие 39 34136
2022 / Отчет за трето тримесечие 9 10558
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 62898
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 238 120848
2022 / Отчет за първо тримесечие 34 9795
2022 / Отчет за второ тримесечие 63 42477
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 19937
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 72209
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 22050
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 3492
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1260
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4752
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2800
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 2775
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2775
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 4500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 6 4500
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4500
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 154 211382
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 13 18720
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 7400
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 26120
72421000-7 Услуги по разработване на приложения клиенти за Интернет или интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 41 134699
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 1700
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1700
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 32 32958
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 1909
2022 / Отчет за второ тримесечие 9 7646
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 502
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10057
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 63 54598
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 644
2022 / Отчет за второ тримесечие 15 9716
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10360
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 15098
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 7549
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232110-8 Лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 100
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 393 26000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 960
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 960
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 47 4640
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 26 537
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 537
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 46 70300
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 16569
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 18703
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 35272
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 17 13820
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 8500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 37800
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 9359
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 3116
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 14999
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 27474
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 13 35686
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 35978
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 10463
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 46441
30237280-5 Захранващи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 400
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 400
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 15 5100
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 200
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 200
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 15 2550
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48328000-3 Софтуерни пакети за обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 8 3487
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 845
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 229
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 47
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1121
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 4818
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 628
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 210
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 838
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 13 6274
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 164
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 311
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 475
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 13 28300
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 7020
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 7020
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 14040
80420000-4 Услуги по електронно обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3300
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 3240
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3240
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 5200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 2281
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2281
50334130-5 Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 600
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 144
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 144
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 288
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 850
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 850
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 850
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 26700
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 7200
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7200
50323000- 5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 209
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 209
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 458
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 458
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 14600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 5931
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 5931
72411000 - 4 Интернет доставчици 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 1540
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 47300
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 5000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 2500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30236110-6 Памет с произволен достъп (RAM) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48326000-9 Софтуерни пакети за картография 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 61560
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1700
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 13800
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 9780
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 9780
30213000-5 Персонални компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 8600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 487
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 487
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 487
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 3900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 2065
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30231100-8 Компютърни терминали 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 104 84480
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 15988
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48310000-4 Софтуерни пакети за създаване на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 21600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72810000-1 Услуги по компютърен одит и сертифициране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72246000-1 Консултантски услуги по компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 18000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 4428
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 4428
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8856
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 750
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 108
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 108
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 216
72212710-9 Услуги по разработване на софтуер за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 39712
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72112224-5 Поддържане на функционалността на официалната интернет страница на МОСВ. 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 16500
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 4104
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 4104
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8208
72212516-9 Услуги по разработване на софтуер за обмен 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 25500
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 4368
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 3600
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7968
72253000-3 Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 109766
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 47130
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 20298
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 67428
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 73040
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 7056
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 8496
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 15552
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 25 25090
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72222000-7 Услуги по стратегически анализ и планиране на компютърни системи и информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 32793
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 5077
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 216
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 5293
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 2987400
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 736800
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 1386000
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2122800
72212514-5 Услуги по разработване на софтуер за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 37200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 56834
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 4200
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4200
72212222-1 Услуги по разработване на софтуер за мрежови сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 30301
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 30301
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 30301
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 8 2332600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 182400
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 182400
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 4679
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 4679
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4679
32342410-9 Оборудване за озвучаване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 4970
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72212781-7 Услуги по разработване на софтуер за системно администриране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 22400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 19998
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 19998
72212514-5 Услуги по разработване на софтуер за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 20000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 57000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72212761-1 Услуги по разработване на антивирусен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 65300
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 3218
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 3218
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3218
32232000-8 Оборудване за видеоконферентна връзка 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 8577
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 8577
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8577
72315100-7 Услуги по оказване на помощ, свързана с компютърни мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 14600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 4368
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4368
30211400-5 Компютърни конфигурации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 20771
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
51611100-9 Услуги по инсталиране на хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 50000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 3075
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30231300-0 Дисплеи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 15 25000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32413100-2 Рутери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 30500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72252000-6 Услуги по компютърно архивиране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 285 22500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 10140
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10140
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 285 14400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 84000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32323500-8 Система за видеонаблюдение 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 84000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32323500-8 Система за видеонаблюдение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 8400
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 144
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 432
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 348
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 924
32344230-7 Радиостанции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 1400
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1400
72600000-6 услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 24000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 11640
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 11640
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 10200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50334400-9 Услуги по поддържане на комуникационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 2990
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 11952
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 8964
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 23906
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 29933
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 29933
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 710
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 710
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 710
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1333
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48822000-6 Компютърни сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3330
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48311100-2 Система за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232100-5 Принтери и плотери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 6000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48761000-0 Антивирусни софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 4200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 3990
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3990
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3240
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 811
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 810
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1621
Допълнителни данни: