Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Момчилград
Дата на публикуване 21-10-2022
Дата на съгласуване 19-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3600
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 19730
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 41 3500
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 47 1020
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказван на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 48270
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 240 11150
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 2400
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2200
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 300
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не