Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавен фонд "Земеделие"
Дата на публикуване 26-10-2022
Дата на съгласуване 25-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 456000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 350 420000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 30 257040
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 257040
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1200000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 60 60000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 120 168000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 1383030
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 370 800000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 160000
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 41041
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 56882
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 37967
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 135890
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 650 25000
2022 / Отчет за първо тримесечие 140 484
2022 / Отчет за второ тримесечие 323 826
2022 / Отчет за трето тримесечие 82 207
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1517
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 540000
2022 / Отчет за първо тримесечие 7 127007
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 174326
2022 / Отчет за трето тримесечие 6 77765
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 379098
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 2955500
2022 / Отчет за първо тримесечие 8 589031
2022 / Отчет за второ тримесечие 9 1164078
2022 / Отчет за трето тримесечие 8 670478
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2423587
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 84000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 300000
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 80352
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 82152
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 82152
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 244656
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 52000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 15069
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 15069
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 16575
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 46713
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 300 840000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 1316970
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 10599
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 28327
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 38926
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 150 50000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: