Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Попово
Дата на публикуване 26-10-2022
Дата на съгласуване 26-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2160
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 21 3509
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 348 21474
2021 / Отчет за първо тримесечие 17 1902
2021 / Отчет за второ тримесечие 47 2933
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 517
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 73 3240
2021 / Годишен отчет 8 8592
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 18 25371
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 3268
2021 / Отчет за второ тримесечие 16 16534
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1200
2021 / Годишен отчет 0 21002
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 16824
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 15 6353
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 6066
2021 / Годишен отчет 0 12419
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 1110
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 117
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 980
2021 / Годишен отчет 0 1097
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 41 946
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 204
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 10
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 13 175
2021 / Годишен отчет 2 389
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 22 21450
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 9970
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 10 9480
2021 / Годишен отчет 0 19450
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 2158
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 936
2021 / Годишен отчет 0 3094
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 5400
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 1350
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 1350
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 2700
2021 / Годишен отчет 0 5400
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 23240
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 312
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 10543
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 10440
2021 / Годишен отчет 0 21295
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 27 6640
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 300
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 3677
2021 / Годишен отчет 0 3977
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 16 8290
2021 / Отчет за първо тримесечие 14 1050
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 679
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1743
2021 / Годишен отчет 0 3472
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 970
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 970
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 18 8600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 4442
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1000
2021 / Годишен отчет 0 5442
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 4464
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 1785
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1785
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 18 25764
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 5520
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 8175
2021 / Годишен отчет 0 13695
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 19 4800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 315
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 315
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 5050
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 395
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 368
2021 / Годишен отчет 0 763
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 6470
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 1842
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 1077
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1748
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 1803
2021 / Годишен отчет 0 6470
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 576
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 144
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 144
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 288
2021 / Годишен отчет 0 576
Допълнителни данни: