Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Дата на публикуване 26-10-2022
Дата на съгласуване 26-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 801 483000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4000
30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 450 36000
72254100-1 Услуги по изпитване на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 84000
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
72315200-8 Услуги по управление на компютърни мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 84000
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 457669
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 397400
33651400-2 Антивируси за системна употреба 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4500 250000
42961100-1 Система за контрол на достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 84000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 240000
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100000
32323500-8 Система за видеонаблюдение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30000
50334130-5 Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 117287
50532000-3 Услуги по ремонт и поддържане на електрически машини, апарати и свързаното с тях оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 92601
64200000-8 Далекосъобщителни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 355431
64210000-1 Услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 143194
64212100-6 SMS услуги – изпращане и получаване на кратки текстови съобщения (SMS) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 8710
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 107000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 270000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 120 1000000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1558453
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 814 199999
30213000-5 Персонални компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 800 1700000
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 2006204
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 9565645
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 599838
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 240000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3600 36000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да