Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на икономиката
Дата на публикуване 12-03-2021
Дата на съгласуване 04-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 370 20000
2023 / Прогнози 370 20000
2024 / Прогнози 370 20000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 10600
2023 / Прогнози 26 9000
2024 / Прогнози 26 9000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 580 73600
2023 / Прогнози 580 73600
2024 / Прогнози 520 73600
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 154 43300
2023 / Прогнози 104 43300
2024 / Прогнози 154 43300
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 20960
2023 / Прогнози 3 20960
2024 / Прогнози 3 20960
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 55900
2023 / Прогнози 3 55900
2024 / Прогнози 3 55900
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 10000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
503200005 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 17000
2023 / Прогнози 7 17000
2024 / Прогнози 7 17000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 494546
2023 / Прогнози 21 387946
2024 / Прогнози 21 405946
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 600
2023 / Прогнози 6 600
2024 / Прогнози 6 600
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 77 272880
2023 / Прогнози 77 252880
2024 / Прогнози 77 252880
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 790 22000
2023 / Прогнози 876 30100
2024 / Прогнози 751 18100
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 294
2023 / Прогнози 2 294
2024 / Прогнози 2 294
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 39 114700
2023 / Прогнози 39 115700
2024 / Прогнози 39 115700
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 29060
2023 / Прогнози 7 29060
2024 / Прогнози 7 29060
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 5400
2023 / Прогнози 5 5500
2024 / Прогнози 5 5500
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3280
2023 / Прогнози 2 3280
2024 / Прогнози 2 3280
30125000–1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 1000
2023 / Прогнози 3 1000
2024 / Прогнози 3 1000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 7000
2023 / Прогнози 9 7000
2024 / Прогнози 9 7000
72415000 Услуги по хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 400
2023 / Прогнози 1 400
2024 / Прогнози 1 400
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4000
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 34 5200
2023 / Прогнози 34 5200
2024 / Прогнози 34 5200
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 37 8000
2023 / Прогнози 39 8000
2024 / Прогнози 37 8000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 400 10000
2023 / Прогнози 400 10000
2024 / Прогнози 400 10000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 4 9000
2024 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 22 22600
2023 / Прогнози 25 27000
2024 / Прогнози 26 29100
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 80 84730
2023 / Прогнози 74 83730
2024 / Прогнози 123 150730
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 66 80000
2023 / Прогнози 54 60000
2024 / Прогнози 104 132000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 155000
2023 / Прогнози 6 160000
2024 / Прогнози 2 10000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 130000
2023 / Прогнози 2 100000
2024 / Прогнози 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 75 2000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 40 12000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 240000
2023 / Прогнози 13 151300
2024 / Прогнози 1 1300
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 30000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 8300
2023 / Прогнози 2 8300
2024 / Прогнози 2 8300
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 6787000
2023 / Прогнози 6 3387000
2024 / Прогнози 4 187000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2500
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 2500
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 4100
2023 / Прогнози 2 4100
2024 / Прогнози 2 4100
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 47280
2023 / Прогнози 1 17280
2024 / Прогнози 1 17280
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 18792
2023 / Прогнози 2 18792
2024 / Прогнози 2 18792
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 2000
2023 / Прогнози 20 2000
2024 / Прогнози 20 2000
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2000
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 1500
2023 / Прогнози 20 1500
2024 / Прогнози 20 1500
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1200
2023 / Прогнози 2 1200
2024 / Прогнози 2 1200
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 4 4000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 28000
2023 / Прогнози 1 28000
2024 / Прогнози 1 28000
48821000-9 Мрежови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7000
2023 / Прогнози 1 7000
2024 / Прогнози 1 7000
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 70000
2024 / Прогнози 0 0
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 35880
2023 / Прогнози 1 35880
2024 / Прогнози 1 35880
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1110
2023 / Прогнози 1 1110
2024 / Прогнози 1 1110
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 1000
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 1000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 1000
2023 / Прогнози 10 1000
2024 / Прогнози 10 1000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4500
2023 / Прогнози 1 4500
2024 / Прогнози 1 4500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 22728
2023 / Прогнози 3 22728
2024 / Прогнози 3 22728
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 22000
2023 / Прогнози 1 22000
2024 / Прогнози 1 22000
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 2000
2023 / Прогнози 10 2000
2024 / Прогнози 3 2000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да