Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Дата на публикуване 31-10-2022
Дата на съгласуване 14-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
71243000-3 Проектопланове (системи и интеграция) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
48986000-3 Софтуерни пакети за тестване на програми 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 165957
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 52000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2233550
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 16500
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 60000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 4000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 60000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 24000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 22000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 18000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 25000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 113000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 324500
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 98000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 144000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 15000
48329000-0 Система за обработване на изображения и за архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 15000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да