Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Агенция за ядрено регулиране
Дата на публикуване 01-11-2022
Дата на съгласуване 14-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 10285
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 7 10284
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10284
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 3240
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 3240
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3240
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1242
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1241
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1241
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 12844
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 12844
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 12844
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 651
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 651
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 651
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 910
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 910
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 910
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 4330
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 4330
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4330
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 50 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 16 1426
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1426
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 975
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 975
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 975
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 72000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 15 800
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 144
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 48
2022 / Отчет за трето тримесечие 5 334
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 526
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 40 20000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 12 1772
2022 / Отчет за трето тримесечие 27 6798
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8570
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 888
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 9700
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 6000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 9700
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 2376
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2376
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 2376
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7128
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 175720
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 20988
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 52908
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 47804
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 121700
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 84000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 20800
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 20802
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 20802
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 62404
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 6000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 361
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 361
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 84000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 20916
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 20916
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 20916
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 62748
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 9 3994
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 754
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 7 3233
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3987
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 15 20730
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 2487
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 13 18240
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 20727
Допълнителни данни: