Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 02-11-2022
Дата на съгласуване 13-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: