Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 12-03-2021
Дата на съгласуване 11-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 174149
2020 / Отчет за първо тримесечие 14 37520
2020 / Отчет за второ тримесечие 15 44875
2020 / Отчет за трето тримесечие 15 40106
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 16 52591
2020 / Годишен отчет 14 175092
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 49980
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2670
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1335
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4005
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 40155
2020 / Годишен отчет 2 48165
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 55 29060
2020 / Отчет за първо тримесечие 48 11054
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3340
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 13468
2020 / Годишен отчет 56 27862
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 13794
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1140
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 2022
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 10628
2020 / Годишен отчет 12 13790
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 153 191346
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 998
2020 / Отчет за второ тримесечие 166 222484
2020 / Отчет за трето тримесечие 43 46216
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 49 68110
2020 / Годишен отчет 259 337808
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 61 86031
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1702
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 8656
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 7895
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 46 68723
2020 / Годишен отчет 63 86976
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1478 172028
2020 / Отчет за първо тримесечие 286 21104
2020 / Отчет за второ тримесечие 466 41260
2020 / Отчет за трето тримесечие 594 52858
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 582 51125
2020 / Годишен отчет 1934 166347
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 505 23056
2020 / Отчет за първо тримесечие 90 4136
2020 / Отчет за второ тримесечие 68 3598
2020 / Отчет за трето тримесечие 91 5577
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 214 9859
2020 / Годишен отчет 517 23170
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 4284
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 3742
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 70
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 70
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 339
2020 / Годишен отчет 10 4221
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 36305
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 2793
2020 / Отчет за второ тримесечие 13 4393
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 3985
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 11 26586
2020 / Годишен отчет 33 37757
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 60 257679
2020 / Отчет за първо тримесечие 20 195478
2020 / Отчет за второ тримесечие 26 196550
2020 / Отчет за трето тримесечие 22 261060
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 31 221854
2020 / Годишен отчет 57 874942
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 535
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 6746
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 23 6740
2020 / Годишен отчет 23 6740
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 229 21081
2020 / Отчет за първо тримесечие 15 3515
2020 / Отчет за второ тримесечие 56 6126
2020 / Отчет за трето тримесечие 15 1528
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 142 7857
2020 / Годишен отчет 227 19026
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 4800
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2972
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1810
2020 / Годишен отчет 3 4782
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 44672
2020 / Отчет за първо тримесечие 8 26461
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2028
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 2633
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 11 12668
2020 / Годишен отчет 25 43790
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 824
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 824
2020 / Годишен отчет 3 824
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 3420
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 882
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 741
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 1432
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 200
2020 / Годишен отчет 13 3255
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 36869
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 5958
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 13208
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 7684
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 9638
2020 / Годишен отчет 3 36488
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 5545
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 2015
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 1165
2020 / Годишен отчет 15 3180
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 20039
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2364
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2660
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 11 14937
2020 / Годишен отчет 14 19961
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 10998
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 321
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2520
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2090
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 9 5971
2020 / Годишен отчет 16 10902
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 77 151602
2020 / Отчет за първо тримесечие 30 30269
2020 / Отчет за второ тримесечие 27 25389
2020 / Отчет за трето тримесечие 25 23830
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 46 70504
2020 / Годишен отчет 75 149992
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 51367
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 5960
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 14334
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 15015
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 15802
2020 / Годишен отчет 6 51111
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 42353
2020 / Отчет за първо тримесечие 11 8893
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 11001
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 9701
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 11369
2020 / Годишен отчет 11 40964
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 98806
2020 / Отчет за първо тримесечие 17 26077
2020 / Отчет за второ тримесечие 14 29116
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 12179
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 15 29656
2020 / Годишен отчет 24 97028
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 59350
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1942
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 15774
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 34827
2020 / Годишен отчет 14 53143
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 71 12288
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 113
2020 / Отчет за второ тримесечие 32 1730
2020 / Отчет за трето тримесечие 27 3934
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 41 15529
2020 / Годишен отчет 100 21306
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 1088
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 435
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 63
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 112
2020 / Годишен отчет 7 610
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 11256
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3000
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 5256
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3000
2020 / Годишен отчет 4 11256
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 5500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3485
2020 / Годишен отчет 1 3485
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1741
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 127
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1426
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 188
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 3 1741
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1844
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 256
2020 / Годишен отчет 2 2100
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 14843
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 14843
2020 / Годишен отчет 3 14843
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 34966
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3286
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 29160
2020 / Годишен отчет 2 32446
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2304
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2304
2020 / Годишен отчет 2 2304
48463000-1 Статистически софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 15108
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 15108
2020 / Годишен отчет 1 15108
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 1030799
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 66060
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 100054
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 7200
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 131124
2020 / Годишен отчет 7 304438
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 357 65904
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2525
2020 / Отчет за второ тримесечие 20 46891
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1712
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 332 12232
2020 / Годишен отчет 355 63360
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 108331
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 3323
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 63466
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 1425820
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 97920
2020 / Годишен отчет 22 1590529
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 23604
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 3934
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7868
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3934
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7868
2020 / Годишен отчет 1 23604
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 312224
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 105907
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 50555
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 104780
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 51765
2020 / Годишен отчет 5 313007
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 82702
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 9566
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 5990
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 18408
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 48738
2020 / Годишен отчет 4 82702
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 347600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 86850
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 86850
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 86850
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 87050
2020 / Годишен отчет 2 347600
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 306000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1832440
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 21000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 373920
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 394920
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 19 136921
2020 / Отчет за първо тримесечие 12 32717
2020 / Отчет за второ тримесечие 14 35676
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 32916
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 35965
2020 / Годишен отчет 20 137274
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 831
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 291
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 270
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 270
2020 / Годишен отчет 2 831
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 4397
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2441
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1630
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1256
2020 / Годишен отчет 6 5327
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 3680
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 781
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 984
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1915
2020 / Годишен отчет 4 3680
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 69540
2020 / Отчет за първо тримесечие 8 17266
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 17568
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 16836
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 9 18109
2020 / Годишен отчет 14 69779
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 24
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 1980
2020 / Годишен отчет 7 2004
48625000-5 Операционни системи за отворени компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 19440
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4860
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 9720
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4860
2020 / Годишен отчет 1 19440
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 38798
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1323978
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 38800
2020 / Годишен отчет 3 1362778
48820000-2 Сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 123892
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1300
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 137215
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 12 122592
2020 / Годишен отчет 13 261107
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 29580
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 25980
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3600
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 29580
32540000-0 Телефонна централа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 35400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 35400
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 35400
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 21 3967
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 1031
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 1845
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 860
2020 / Годишен отчет 20 3736
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 5297
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1401
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 654
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 3242
2020 / Годишен отчет 14 5297
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 60 21558
2020 / Отчет за първо тримесечие 10 2894
2020 / Отчет за второ тримесечие 14 2322
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 5399
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 19 9540
2020 / Годишен отчет 54 20155
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 64560
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 240577
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 64560
2020 / Годишен отчет 2 305137
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 10376
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 773
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 773
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 87 4755
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 163
2020 / Отчет за второ тримесечие 12 993
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 1985
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 862
2020 / Годишен отчет 38 4003
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 7741
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 7741
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 3 7741
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 12000
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 5379
2020 / Годишен отчет 4 17379
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 58 19623
2020 / Отчет за първо тримесечие 9 3541
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 3011
2020 / Отчет за трето тримесечие 25 6092
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 24 6059
2020 / Годишен отчет 43 18703
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 22 8118
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 3174
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 1719
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 3084
2020 / Годишен отчет 22 7977
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1469
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1469
2020 / Годишен отчет 1 1469
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2462
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2462
2020 / Годишен отчет 1 2462
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 13730
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2570
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 7410
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2430
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1320
2020 / Годишен отчет 4 13730
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 32492
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2814
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 8996
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 12262
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 8358
2020 / Годишен отчет 2 32430
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 900
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 720
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 180
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 900
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2760
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 690
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 460
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 920
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 690
2020 / Годишен отчет 1 2760
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 900
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 96
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 616
2020 / Годишен отчет 3 712
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 264
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 168
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 96
2020 / Годишен отчет 7 264
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 360
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 360
2020 / Годишен отчет 1 360
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 458
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 458
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 458
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 186
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 186
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 3 186
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 100
2020 / Годишен отчет 1 100
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 8743
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 3363
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1984
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 3396
2020 / Годишен отчет 4 8743
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 17637
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 5810
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 2758
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 1988
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 6774
2020 / Годишен отчет 6 17330
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2400
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 2400
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 14850
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4050
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4050
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1250
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 5497
2020 / Годишен отчет 2 14847
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 35769
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 8942
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 8942
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 8942
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5021
2020 / Годишен отчет 1 31847
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 28 48441
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 21 46855
2020 / Отчет за трето тримесечие 16 19325
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1000
2020 / Годишен отчет 38 67180
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 68400
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 68400
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 8472
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 14 8471
2020 / Годишен отчет 14 8471
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1205
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 189
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 316
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 633
2020 / Годишен отчет 2 1138
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 7489
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2469
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 4968
2020 / Годишен отчет 3 7437
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 3593
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 3593
2020 / Годишен отчет 3 3593
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 198
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 132
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 468
2020 / Годишен отчет 1 798
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 4075
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1142
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 513
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1590
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 673
2020 / Годишен отчет 4 3918
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1516
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1516
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 1516
30234000-8. Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1000
2020 / Годишен отчет 1 1000
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 7770
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2380
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1507
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1170
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 2953
2020 / Годишен отчет 7 8010
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 2474
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 681
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 360
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 653
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 780
2020 / Годишен отчет 4 2474
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 432
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 432
2020 / Годишен отчет 1 432
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 498
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 498
Допълнителни данни: