Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Асеновград
Дата на публикуване 09-11-2022
Дата на съгласуване 09-11-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: