Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Асеновград
Дата на публикуване 09-11-2022
Дата на съгласуване 09-11-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 10184
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 29 11750
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 775
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1109
2021 / Годишен отчет 0 1884
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 19 9870
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 213
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 213
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 637 596196
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 2502
2021 / Отчет за второ тримесечие 9 8626
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 42 97149
2021 / Годишен отчет 0 108277
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 3750
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 144
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 80
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 1588
2021 / Годишен отчет 0 1812
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 5320
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 90
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 889
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 1368
2021 / Годишен отчет 0 2347
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 44352
2021 / Отчет за първо тримесечие 15 16779
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 1193
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 10376
2021 / Годишен отчет 0 28348
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 35 42581
2021 / Отчет за първо тримесечие 18 6662
2021 / Отчет за второ тримесечие 18 8867
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 14 15135
2021 / Годишен отчет 1 30664
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 234 13944
2021 / Отчет за първо тримесечие 38 2485
2021 / Отчет за второ тримесечие 61 1440
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 44 2049
2021 / Годишен отчет 0 5974
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 91 17677
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 11 3932
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 11 2113
2021 / Годишен отчет 0 6045
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 587 23149
2021 / Отчет за първо тримесечие 33 1636
2021 / Отчет за второ тримесечие 153 6257
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 148 5658
2021 / Годишен отчет 52 13551
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 44 30174
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 598
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 23 19606
2021 / Годишен отчет 0 20204
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 32 21665
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 987
2021 / Отчет за второ тримесечие 13 7000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 13 9799
2021 / Годишен отчет 0 17786
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 8000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2160
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5820
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7980
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 7800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6960
2021 / Годишен отчет 0 6960
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 45 6400
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 532
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 1325
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 150
2021 / Годишен отчет 0 2007
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 277 3822
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 255
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 20
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 559
2021 / Годишен отчет 0 834
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 37 4700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 72
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 72
30125110-5 Тонер за лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 145 42250
2021 / Отчет за първо тримесечие 12 6733
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 6006
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 47 9810
2021 / Годишен отчет 0 22549
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 96 6994
2021 / Отчет за първо тримесечие 9 535
2021 / Отчет за второ тримесечие 20 1016
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 22 1355
2021 / Годишен отчет 0 2906
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 850
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 30
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 427
2021 / Годишен отчет 0 457
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 33645
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 5371
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 7286
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 13229
2021 / Годишен отчет 0 25886
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 230
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 566
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 60
2021 / Годишен отчет 0 856
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 16550
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 11 16068
2021 / Годишен отчет 0 16068
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 9967
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9967
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 4369
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2970
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2970
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 11000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 11000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 11000
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1250
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 500
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 6467
2021 / Отчет за първо тримесечие 6 5912
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1026
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6938
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 28753
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4219
2021 / Годишен отчет 0 4219
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 3400
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 300
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 300
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 600
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 1800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 300
2021 / Годишен отчет 0 300
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1369
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 300
2021 / Годишен отчет 0 300
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 28 10827
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 20 4198
2021 / Годишен отчет 0 4198
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 200
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 106
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 106
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 2600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 4800
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 3812
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 105
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 34
2021 / Годишен отчет 0 3951
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 361
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 361
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 354
2021 / Годишен отчет 0 1076
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 400
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 40
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 10
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 50
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 180
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 228
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 534
2021 / Годишен отчет 0 942
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: