Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 12-03-2021
Дата на съгласуване 01-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 607 34116
2023 / Прогнози 612 34666
2024 / Прогнози 615 35016
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 17240
2023 / Прогнози 18 17290
2024 / Прогнози 18 17250
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 16 225580
2023 / Прогнози 16 225580
2024 / Прогнози 16 225580
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 14950
2023 / Прогнози 11 15050
2024 / Прогнози 11 15050
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 53 170520
2023 / Прогнози 53 172520
2024 / Прогнози 53 174520
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 51850
2023 / Прогнози 5 55750
2024 / Прогнози 5 59750
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 76 63300
2023 / Прогнози 77 66400
2024 / Прогнози 76 63300
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 29 98752
2023 / Прогнози 29 99752
2024 / Прогнози 29 100852
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 34 87255
2023 / Прогнози 34 86255
2024 / Прогнози 34 86755
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 4060
2023 / Прогнози 6 4060
2024 / Прогнози 6 4090
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 29 131165
2023 / Прогнози 27 132065
2024 / Прогнози 27 128165
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 188342
2023 / Прогнози 35 194342
2024 / Прогнози 33 180542
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 500
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 500
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 39 39600
2023 / Прогнози 47 38200
2024 / Прогнози 38 31900
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 155 190000
2023 / Прогнози 162 200000
2024 / Прогнози 159 197200
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2055 299080
2023 / Прогнози 2063 300180
2024 / Прогнози 2052 300480
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 27 36600
2023 / Прогнози 54 78800
2024 / Прогнози 48 67400
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 72000
2023 / Прогнози 4 72000
2024 / Прогнози 4 72000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
2023 / Прогнози 2 100700
2024 / Прогнози 1 100000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 169 40800
2023 / Прогнози 127 29000
2024 / Прогнози 167 38100
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1300
2023 / Прогнози 1 1300
2024 / Прогнози 1 1300
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 27300
2023 / Прогнози 20 55500
2024 / Прогнози 9 36000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 68 16200
2023 / Прогнози 28 11800
2024 / Прогнози 29 12300
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 195 20550
2023 / Прогнози 178 21250
2024 / Прогнози 165 20650
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 8900
2023 / Прогнози 2 8900
2024 / Прогнози 1 7200
48625000-5 Операционни системи за отворени компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 19500
2023 / Прогнози 1 19500
2024 / Прогнози 1 19500
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 114200
2023 / Прогнози 3 114200
2024 / Прогнози 3 114200
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 349370
2023 / Прогнози 2 347700
2024 / Прогнози 2 347700
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 23 162350
2023 / Прогнози 23 162350
2024 / Прогнози 23 159550
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 23600
2023 / Прогнози 1 23600
2024 / Прогнози 1 23600
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 630
2023 / Прогнози 5 630
2024 / Прогнози 5 630
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 189200
2023 / Прогнози 4 189200
2024 / Прогнози 4 189200
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 49600
2023 / Прогнози 4 49600
2024 / Прогнози 4 49600
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 59300
2023 / Прогнози 8 41300
2024 / Прогнози 5 38300
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 262000
2023 / Прогнози 4 284000
2024 / Прогнози 5 292500
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 550000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 355000
2023 / Прогнози 1 3700000
2024 / Прогнози 0 0
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 23200000
2023 / Прогнози 1 23200000
2024 / Прогнози 1 23200000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 28 38040
2023 / Прогнози 27 37540
2024 / Прогнози 33 38240
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 53900
2023 / Прогнози 2 54300
2024 / Прогнози 2 55900
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 25 67160
2023 / Прогнози 20 64560
2024 / Прогнози 20 64560
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3100
2023 / Прогнози 2 3100
2024 / Прогнози 2 3100
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 23000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 3 3500
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3600
2023 / Прогнози 2 1600
2024 / Прогнози 2 1600
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 7000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 6 9000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 4000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 6000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 22 46400
2023 / Прогнози 12 14000
2024 / Прогнози 16 24000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 130
2023 / Прогнози 1 130
2024 / Прогнози 1 130
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1600
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 2700
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 0 0
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 800
2023 / Прогнози 13 1200
2024 / Прогнози 16 2000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 2200
2023 / Прогнози 5 2500
2024 / Прогнози 6 3000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 48 17900
2023 / Прогнози 48 19500
2024 / Прогнози 32 13200
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 5 1500
2024 / Прогнози 5 1500
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 58 3850
2023 / Прогнози 58 3850
2024 / Прогнози 55 2850
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 800
2023 / Прогнози 1 800
2024 / Прогнози 1 800
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 20000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 19 5300
2023 / Прогнози 15 4500
2024 / Прогнози 21 7200
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 4500
2023 / Прогнози 12 4200
2024 / Прогнози 6 3000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 4500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 3000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 2500
2023 / Прогнози 21 2500
2024 / Прогнози 21 2500
72266000- Консултански услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2700
2023 / Прогнози 1 4500
2024 / Прогнози 0 0
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 3 9000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 3 13800
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 2900
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 1200
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 3 200
2024 / Прогнози 3 200
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 800
2023 / Прогнози 1 800
2024 / Прогнози 1 800
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 11460
2023 / Прогнози 2 2760
2024 / Прогнози 2 2760
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2100
2023 / Прогнози 2 14100
2024 / Прогнози 1 2100
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2500
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 1 1000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 0 0
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 290 13000
2024 / Прогнози 0 0
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 18000
2023 / Прогнози 2 18000
2024 / Прогнози 2 18000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 5500
2023 / Прогнози 4 5500
2024 / Прогнози 4 5500
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3600
2023 / Прогнози 2 3600
2024 / Прогнози 2 3600
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 900
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 500
2023 / Прогнози 5 500
2024 / Прогнози 5 500
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3900
2023 / Прогнози 2 3900
2024 / Прогнози 2 3900
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2400
2023 / Прогнози 1 2400
2024 / Прогнози 1 2400
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 30570
2023 / Прогнози 4 29600
2024 / Прогнози 3 29100
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 3300
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 3000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 7 5000
2024 / Прогнози 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 2000
2023 / Прогнози 5 1140
2024 / Прогнози 5 2000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1477800
2023 / Прогнози 1 2463000
2024 / Прогнози 0 0
30233150-7 Устройство с оптичен диск 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 165000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32270000-6 Устройства за предаване на информация в цифров вид 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 613945
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 480
2023 / Прогнози 1 480
2024 / Прогнози 1 480
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да