Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 21-11-2022
Дата на съгласуване 03-11-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 232712
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 45072
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 81358
2022 / Отчет за трето тримесечие 5 99936
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 226366
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 31 112157
2022 / Отчет за първо тримесечие 9 13590
2022 / Отчет за второ тримесечие 9 29708
2022 / Отчет за трето тримесечие 13 25066
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 68364
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2506 291730
2022 / Отчет за първо тримесечие 484 57218
2022 / Отчет за второ тримесечие 598 64782
2022 / Отчет за трето тримесечие 658 69787
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 191787
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 39 197134
2022 / Отчет за първо тримесечие 20 40383
2022 / Отчет за второ тримесечие 19 39142
2022 / Отчет за трето тримесечие 18 32595
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 112120
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 33 118596
2022 / Отчет за първо тримесечие 19 32801
2022 / Отчет за второ тримесечие 14 25314
2022 / Отчет за трето тримесечие 11 21652
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2022 / Годишен отчет 0 79767
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 34 86463
2022 / Отчет за първо тримесечие 14 36348
2022 / Отчет за второ тримесечие 9 9045
2022 / Отчет за трето тримесечие 9 5959
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 51352
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 11 682052
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 337
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 253
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1114
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1704
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 68 250934
2022 / Отчет за първо тримесечие 29 37401
2022 / Отчет за второ тримесечие 25 25803
2022 / Отчет за трето тримесечие 25 34183
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2022 / Годишен отчет 1 97387
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 22 217070
2022 / Отчет за първо тримесечие 17 50866
2022 / Отчет за второ тримесечие 17 45257
2022 / Отчет за трето тримесечие 18 20418
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 116541
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 22 50003
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 1818
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 21613
2022 / Отчет за трето тримесечие 6 11166
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 34597
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 666 34383
2022 / Отчет за първо тримесечие 119 5179
2022 / Отчет за второ тримесечие 99 3301
2022 / Отчет за трето тримесечие 211 7085
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 11 0
2022 / Годишен отчет 10 15565
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 82 140082
2022 / Отчет за първо тримесечие 31 71942
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 2260
2022 / Отчет за трето тримесечие 7 9293
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 4 83495
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 113 171410
2022 / Отчет за първо тримесечие 13 25342
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 2892
2022 / Отчет за трето тримесечие 9 17034
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 12 45268
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 236 25336
2022 / Отчет за първо тримесечие 46 6300
2022 / Отчет за второ тримесечие 27 1241
2022 / Отчет за трето тримесечие 205 3569
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2022 / Годишен отчет 2 11110
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 108 212545
2022 / Отчет за първо тримесечие 50 136458
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 9437
2022 / Отчет за трето тримесечие 20 29123
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 175018
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 30122
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 30122
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 30122
72590000-7 Професионални компютърни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 33840
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72610000-9 Услуги по оказване на помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 35940
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
92111100-3 Услуги, свързани с производство на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 36 191981
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 36 191981
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 191981
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1519200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1519200
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1519200
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 251017
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 7368
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7368
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 124 314781
2022 / Отчет за първо тримесечие 28 78644
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 8777
2022 / Отчет за трето тримесечие 5 9950
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 28 97371
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 19 20282
2022 / Отчет за първо тримесечие 11 9182
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 2358
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 11540
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 57 9482
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 906
2022 / Отчет за второ тримесечие 8 1123
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 1614
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3643
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 21 46348
2022 / Отчет за първо тримесечие 11 13348
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 2619
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 15967
32510000-1 Система за безжична телекомуникация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 30000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48217000-2 Софтуерни пакети за обработка на трансакции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 4415
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 4411
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4411
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 21900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 197000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 130500
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 120
48625000-5 Операционни системи за отворени компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 19500
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 4860
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 4860
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 4860
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 14580
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 452 23600
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 180
2022 / Отчет за второ тримесечие 450 22475
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 800
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 23455
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 65580
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 6120
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 4080
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 9240
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 19440
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 18 47012
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 8228
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 5802
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 5716
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 19746
64216120-0 Услуги на електронната поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 35300
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 8808
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 8808
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 8808
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 26424
64224000-2 Телеконферентни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 13000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 3240
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2160
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 5400
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 260850
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 86850
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 86915
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 86850
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 260615
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 230000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 116656
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 116656
72212218-0 Услуги по разработване на софтуер за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 7200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1800
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 1800
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3600
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 1433934
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 151810
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 24454
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 176264
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 35 911325
2022 / Отчет за първо тримесечие 16 246533
2022 / Отчет за второ тримесечие 15 209113
2022 / Отчет за трето тримесечие 10 207293
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 662939
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 23600
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 3930
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 7860
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 3930
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 15720
72212200-1 Услуги по разработване на софтуер за работа в мрежи Интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 34500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 21173
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 100
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 13459
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 6789
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 20348
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 28581
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 6767
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 6767
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 5546
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1538
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1538
35710000-4 Системи за управление, контрол, комуникационни и компютърни системи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 11505
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 11505
72212211-1 Услуги по разработване на софтуер за свързване на платформи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 12000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 12000
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 12000
72212211-1 Услуги по разработване на софтуер за свързване на платформи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 22632
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 8232
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8232
72264000-3 Услуги по възпроизвеждане на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 21600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 5400
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 5400
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10800
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1080
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 720
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 360
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1080
48322000-1 Софтуерни пакети за графични приложения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 285
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72223000-4 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 35640
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72222100-8 Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 35820
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72514000-1 Услуги по управление на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 9720
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 13 4931
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 13 4931
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4931
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 20000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 5000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 128 33076
2022 / Отчет за първо тримесечие 44 17653
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2687
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 20340
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 69 56771
2022 / Отчет за първо тримесечие 16 3547
2022 / Отчет за второ тримесечие 17 6869
2022 / Отчет за трето тримесечие 35 8176
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 18592
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 330240
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 330240
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 330240
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 16 46120
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 10433
2022 / Отчет за второ тримесечие 14 10972
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 9710
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 31115
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 3100
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1082
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1082
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 4000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 52900
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 7645
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 8841
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 12556
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 29042
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 68 42236
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 10002
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 27458
2022 / Отчет за трето тримесечие 12 1137
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 38597
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 1010
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 198
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 198
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 225
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 621
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 26 14776
2022 / Отчет за първо тримесечие 6 5532
2022 / Отчет за второ тримесечие 15 4521
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 171
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10224
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 34 11700
2022 / Отчет за първо тримесечие 9 219
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 9 3265
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3484
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 20 70000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 10 15800
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 15800
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 80 3350
2022 / Отчет за първо тримесечие 8 103
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 149
2022 / Отчет за трето тримесечие 16 1101
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1353
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 32 5229
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 36
2022 / Отчет за второ тримесечие 6 742
2022 / Отчет за трето тримесечие 13 3502
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4280
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 19139
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1446
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 964
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 2410
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 60431
2022 / Отчет за първо тримесечие 7 11943
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 14220
2022 / Отчет за трето тримесечие 5 14084
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 40247
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1750
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 520
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 520
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 7160
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 3366
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 190
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 596
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 4152
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 14 4500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 1400
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 561
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1961
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 3400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 7 3087
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3087
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 8980
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 680
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 680
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 20 18036
2022 / Отчет за първо тримесечие 9 3518
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 3704
2022 / Отчет за трето тримесечие 4 3440
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10662
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2100
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 6 216
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 216
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 800
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 920
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 1400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 21 1630
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 120
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 120
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 21 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 20 1800
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1800
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 960
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 360
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 360
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 12418
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 9168
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 9168
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 13520
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 4920
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4920
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 1512800
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 21688
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 7188
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7188
32270000-6 Устройства за предаване на информация в цифров вид 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 613945
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 10238
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 10238
30233150-7 Устройство с оптичен диск 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 165000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 165000
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 165000
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 8330
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1800
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1800
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 100970
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 8937
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 8937
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 32407
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 50281
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 37212
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 3250
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 1042
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 808
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 789
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2639
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 10150
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 2652
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2350
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 2300
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7302
48820000-2 Сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 13 2667
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 3 619
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 619
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2813
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2813
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2813
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 354
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 274
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 274
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 2656
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1536
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 1120
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 21
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 2677
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 550
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 8250
2022 / Отчет за първо тримесечие 5 8250
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8250
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 0 0
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 6 157
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 157
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 2700
2022 / Отчет за първо тримесечие 2 2480
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 72
2022 / Отчет за трето тримесечие 1 48
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 2600
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 100
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72222300-0 Услуги, свързани с информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 23000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 7680
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 13080
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 20760
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 17000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 6925
2022 / Отчет за първо тримесечие 4 4004
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 681
2022 / Отчет за трето тримесечие 2 1257
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 2 5942
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 25000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 374 36000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 18000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: